Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ)

Nyomtatás

A KASZ jogelődje, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakegylete 1900. november 4-én alakult. Mai formájában, mint Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete 1993-ban jött létre, 5 szakszervezet egyesülésével, a rendszerváltás után hazánkban elsőként. Napjainkban a KASZ erős, modern, dinamikus és a kereskedelemben az egyedüli reprezentatív szakszervezet, melynek közel 14.000 tagja van. Országosan és a munkahelyeken folyamatos kapcsolatot tart fenn a kereskedelmi társaságok, szövetkezetek, és takarékszövetkezetek szövetségeivel, a munkáltatók vezetőivel. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete legfontosabb céljait az Alapszabályában rögzíti. Legalapvetőbb célkitűzéseik, melyeket tagjaik jogos igényeit figyelembe véve alakítottak ki:

A KASZ valamennyi tudomására jutott ügyben következetesen és kitartóan képviseli a munkahelyen dolgozó tagjai és az eredmények által az egész kollektíva érdekeit. Emellett aktívan részt vesz a vitás ügyek kezelésében, s akár a bíróság előtti rendezésében is. A kollektív érdekvédelem legfontosabb eszköze az ágazati és a munkahelyi kollektív szerződés megkötése, folyamatos karbantartása és színvonalának javítása. Emellett nagy gondot kell fordítani a szerződésekben foglaltak betartásának ellenőrzésére. További lényeges feladat az évenkénti bérmegállapodás megkötése a munkáltatók és a szakszervezet között. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete mindent megtesz azért, hogy bevételeiből az érdekvédelem mellett minél több hagyományos és új szolgáltatást is nyújtson tagjainak.